Hvad er HF Søfart?

HF-Søfart er en 3-årig uddannelse, hvor du veksler mellem teori og praksis – og mellem gymnasiale og maritime fag. Med en HF-Søfart får du både en HF-eksamen,1. modul af skibsofficersuddannelsen samt uddannelsen til ubefaren skibsassistent. Sidstnævnte er en 20 ugers maritim grunduddannelse, som giver dig mulighed for at kunne indgå professionelt i sikkerhedsbesætningen på et handelsskib.

CYY07512
CYY07540

Indhold i uddannelsen

På VUC i Svendborg undervises du i en bred vifte af HF-fag og du får særligt gode kundskaber i dansk, engelsk, matematik og fysik. Samtidig får du på Svendborg Søfartsskole et grundlæggende kendskab til skibet som arbejdsplads, da du både teoretisk og praktisk arbejder med fag som: Praktisk sømandskab, navigation, bådtjeneste, vagthold, søsikkerhed, arbejdssikkerhed,1.hjælp/sundhedslære, skibsteknik, brandbekæmpelse/røgdykker, motorlære, ellære, tegningslæsning, værkstedslære og maritimt engelsk. I uddannelsen er der desuden indlagt en lang række kurser, foredrag, besøg på virksomheder/rederier og andre maritime uddannelsesinstitutioner.

Cta

Adgangskrav

For at blive optaget på HF-søfart, skal du normalt have:

  • Gennemført 9. klasse med et tilfredsstillende resultat.
  • Kunne gennemgå en særlig lægeundersøgelse for søfarende, som skal dokumentere, at du er ”Egnet til skibstjeneste” og ”Skikket til udkik”.
  • Undersøgelsen kan kun foregå hos en søfartslæge.
  • For elever med farveblindhed vil det udelukkende være muligt at vælge en karrierevej gående mod maskinmesteruddannelsen.
  • Undersøgelsen er gratis, når du er optaget som elev. Find Søfartslægerne her: Søfartslæger

Bolig og økonomi

Hf-Søfartsuddannelsen er gratis og SU-berettiget, dog opkræves der 2.500 kr. for sikkerhedsmæssig forsvarlig beklædning/udrustning mm., desuden 2.000 kr. i depositum. Er du er under 18 år, kan du bo og spise gratis på Svendborg Søfartsskole, hvis du har mere end 75 minutters transporttid til skolen med det offentlige transportsystem. Hvis du er over 18 år, kan du – i det omfang der er plads på skolen og skolen vurderer, at du er berettiget til dette – bo mod en betaling på 2.150 kr. pr. måned (takst i 2021).


Hvis du hellere vil bo i byen, f.eks. på ét af Svendborgs kollegier, kan du få et tilskud på 87 kr. pr. dag til kost og logi, indtil du fylder 18 år. For unge over 18 år findes der kollegier og private udlejere, hos hvem der er muligt at finde ledige værelser og lejligheder.

Andre informationer om uddannelsen

HF-Søfart giver dig de samme muligheder som andre gymnasiale uddannelser, nemlig adgang til at søge ind på de videregående uddannelser, men uddannelsen er også et direkte springbræt til skibsofficersuddannelserne. Med HF-Søfart får du et halvt års merit til de videregående maritime officersuddannelser og på den måde kommer du godt og hurtigt i gang.

 

Den maritime del af HF-Søfartsuddannelsen er internationalt godkendt og giver dig derfor mulighed for at arbejde/gøre karriere såvel i Danmark som i den øvrige del af verden.

 

Der har gennem flere år været en meget stor international efterspørgsel på maritime officerer - såvel til søs som i land. Løn og andre arbejdsmæssige forhold (herunder også frihed) for officerer er områder, der af mange betragtes som særligt attraktive.

 

Hvis du vælger den direkte kurs til søs, hjælper vi dig gerne med at skrive en ansøgning. Vi fortæller i undervisningen om de forskellige rederier. Flere af disse besøger hvert semester Svendborg Søfartsskole i forbindelse med faglige oplæg og jobsamtaler, der ofte resulterer i praktikpladser eller reelle hyrer i rederierne.

 

Svendborg Søfartsskole har gennem en meget lang årrække haft gode samarbejdspartnere i Handelsflåden og et godt kendskab til, hvor det er muligt at søge arbejde. Vores velfærdsmedarbejder afholder flere aftenevents i løbet af semesteret, hvor der er mulighed for at få hjælp til at skrive en ansøgning og et CV.

Fællesskabet og velfærd

Svendborg Søfartsskole arbejder hver dag for et godt socialt miljø på skolen og en høj trivsel for skolens elever. Vi har en velfærdsmedarbejder ansat, der holder trivselssamtaler og forventningssamtaler med alle elever. Derudover arrangerer velfærdsmedarbejderen aktiviteter på og udenfor skolen, som du kan deltage i, uanset om du bor på skolen eller ej. Der er også en overnattende vagtlærer på skolen, som altid er klar til at hjælpe dig, hvis det er nødvendigt. Vagtlæreren har bl.a. lektiecafé i hverdagene. Skolen er en kostskole, det betyder bl.a., at skolen har ansat køkkenpersonale, som efter gældende kostanbefalinger tilbereder mad til skolens elever. Som herboende elev er måltiderne inkluderet i din betaling for kost og logi. Som udeboende har du mulighed for at tilkøbe frokost og andre måltider på månedsbasis. 

For at en kostskole skal fungere, har skolen et regelsæt, som gerne skulle medføre, at alle elever, føler sig velkomne, taget hensyn til og er tilfredse. 

På skolen kommer du til at bo sammen med ubefarne og befarne skibsassistenter. De befarne skibsassistenter har afsluttet deres ubefarne modul, de har sejlet og de bringer en erfaring med ind på skolen, som kan inspirere andre. Så få en ny ven blandt skolens elever, en der kan hjælpe dig videre og måske kan hjælpe med lektier og anbefale dig et rederi at arbejde for.

Vagtordning

Når du er HF-Søfartselev på Svendborg Søfartsskole indgår du i skolens vagtsystem og vil derfor få vagter. Hver uge udarbejdes der en vagtplan og den er gældende i hverdage og i de weekender, du tilmelder dig. Årsagen til vagtsystemet er ganske simpelt, at det er en del af uddannelsen til HF-Søfart og da du skal gå vagt på et skib, når du er færdiguddannet, så skal du vide, hvad det betyder at gå vagt. Vagtplanen gælder for en uge ad gangen og offentliggøres torsdag eftermiddag, gældende for fredag morgen.

Er du klar til at sætte kursen mod en fremtid til søs?

Bliv elev

Imagetext