Dokumentation og kvalitet

Persondatapolitik

Persondatapolitik - Eksterne kursister

Persondatapolitik - Elever

 

Svendborg Søfartsskoles DPO-opgave bliver varetaget af: 

DeiC

DPO-tjenesten

Asmussens Allé, Byg. 305, 2800 Lyngby, Denmark

Mail: susanne.groth@deic.dk

Tlf: (+45) 35 88 82 02

CVR: 30060946

EAN: 5798000430723

Årsrapport

Whistleblowerordning

Årlig offentliggørelse af oplysninger om Svendborg Søfartsskoles whistleblowerordning

I henhold til whistleblowerlovens § 27 skal Svendborg Søfartsskole mindst én gang om året informere offentligheden om den generelle aktivitet i vores whistleblowerordning.

Svendborg Søfartsskole er forpligtet til at offentliggøre oplysninger om antallet af modtagne indberetninger samt udfaldet af disse, herunder antal afviste indberetninger, antal realitetsbehandlede indberetninger, samt antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse.

Svendborg Søfartsskole offentliggør ligeledes en beskrivelse af de overordnede temaer for de indberetninger, der er blevet fulgt op på.

Nedenfor vises oplysninger for perioden fra whistleblowerordningens etablering den 17. december 2021 og frem til den 5. januar 2023:

  • Antal modtagne indberetninger: 0
  • Antal indberetninger, som er blevet realitetsbehandlet: 0
  • Antal afviste indberetninger: 0
  • Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse: 0
  • Overordnede temaer for indberetninger: Ingen