Hvad er HF-Søfart?

HF-Søfart er en 3-årig uddannelse, der veksler mellem teori og praksis – og mellem gymnasiale og maritime fag. Med en HF-Søfart får du både en HF-eksamen, 1. modul af skibsofficersuddannelsen og uddannelsen til ubefaren skibsassistent. Sidstnævnte er en 20 ugers maritim grunduddannelse, som giver dig mulighed for at kunne indgå professionelt i sikkerhedsbesætningen på et handelsskib. En eksamen i HF-Søfart giver dig altså et hav af maritime muligheder - både til søs og i land.

Ansøg nu

Klik her

Mød Troels, elev på HF-Søfart

Om uddannelsen

En uddannelse i HF-Søfart giver dig en unik kombination af praktiske og boglige fag og et stærkt udgangspunkt for at fortsætte på andre maritime uddannelser. Samtidig giver den de samme muligheder som alle andre HF-uddannelser - adgangen til at søge ind på en lang række videregående uddannelser. Du kan også vælge at stikke af til søs som ubefaren skibsassistent og få store maritime oplevelser. 

Praktiske og boglige fag

Som elev på HF-Søfart får du et grundlæggende kendskab til skibet som arbejdsplads. Du arbejder både praktisk og teoretisk med bl.a. sømandskab, navigation, motorlære, brandbekæmpelse og skibsteknik. Samtidig gennemfører du en række gymnasiale fag som fx  dansk, engelsk, matematik og fysik.

Vi bestræber os på, at de praktiske og boglige fag spiller bedst muligt sammen, både i hverdagen og i de tværfaglige projekter, som vi afvikler hvert semester. Her har vi typisk fokus på maritime problemstillinger fra den virkelige verden som f.eks. energi, kulturmøder eller arbejdsmiljø til søs. Desuden er der indlagt en lang række kurser, foredrag og besøg hos virksomheder, rederier og andre maritime uddannelsesinstitutioner.

Nautisk eller maskinteknisk linje?

Vi tilbyder to forskellige valglinjer på HF-Søfart:

  1. Den nautiske linje, som i særlig grad peger frem mod uddannelsen til navigatør og skibsfører.
  2. Den maskintekniske linje, som i særlig grad peger frem mod uddannelsen til maskinmester eller lignende tekniske uddannelser.

Du vælger din linje halvvejs i uddannelsen og får dermed mulighed for at tone din uddannelse i den retning, der passer dig bedst. Samtidig kan du også via valg af dine HF-fag tone din HF-Søfart i helt andre retninger, herunder uddannelser på universitetet.

Fremtidsmuligheder

HF-Søfartsuddannelsen giver de samme muligheder som andre HF-uddannelser – adgangen til at søge ind på videregående uddannelser. Samtidig er HF-Søfartsuddannelsen et direkte springbræt til uddannelse som f.eks. skibsfører eller maskinmester. Med HF-Søfart får du et halvt års merit på disse videregående maritime uddannelser, og på den måde kommer du godt og hurtigt i gang.

Den maritime del af HF-Søfartsuddannelsen er internationalt godkendt, og giver dig derfor mulighed for at arbejde og gøre karriere både i Danmark og resten af verden. Der har gennem flere år været en meget stor international efterspørgsel på unge med maritime uddannelser, både til søs og i land. Desuden betragtes løn, frihed og andre arbejdsmæssige forhold for søfolk af mange som særligt attraktive.

Hvis du vælger den direkte kurs til søs som ubefaren skibsassistent, hjælper vi dig gerne videre. Vi fortæller i undervisningen om de forskellige rederier, og flere af dem besøger os hvert semester i forbindelse med faglige oplæg og jobsamtaler, der ofte resulterer i praktikpladser eller reelle hyrer. Desuden har vi gennem en meget lang årrække haft gode samarbejdspartnere i Handelsflåden og et godt kendskab til, hvor det er muligt at søge arbejde. Vores velfærdsmedarbejder holder jævnligt aftenevents, hvor du bl.a. kan få hjælp til at skrive både ansøgning og CV.

Cyy072332

Alt det praktiske

Hvordan kommer jeg ind på HF-Søfart, hvor skal jeg bo, og hvordan er hverdagen som elev? Vi har samlet svarene på alle de vigtigste spørgsmål her.

Adgangskrav

For at blive optaget på HF-Søfart, skal du normalt:

  • Have gennemført 9. eller 10. klasse med et tilfredsstillende resultat samt være vurderet parat til HF. Find mere info om optagelseskravene til HF her.
  • Kunne gennemgå en særlig lægeundersøgelse for søfarende, som skal dokumentere, at du er ”Egnet til skibstjeneste” og ”Skikket til udkik”. Undersøgelsen er gratis, når du er optaget som elev og kan kun foretages hos en søfartslæge. Hvis du er farveblind, vil du kun kunne vælge maskinmesterlinjen på HF-Søfart. Find mere info om undersøgelsen her. 

Bolig og økonomi

HF-søfartsuddannelsen er gratis og SU-berettiget dog opkræves der:

2.500 kr. for sikkerhedsmæssig forsvarlig beklædning/udrustning mm. 3.000 kr. (1.000 kr. hvis du ikke bor på skolen) 1. år for skolebådssejlads, velfærdsordning/arrangementer, nattevagt, lektiehjælp, billard, bordtennis mm. fitnessudstyr, wifi, vaskerum, sodavand-/kaffeautomat, udstyr til fritidsaktiviteter, lån af bøger, lån af værksteder i fritid, frugtordning, bevisgebyr og bedstemandsuddannelsen. 2.000 kr. i depositum.

Er du er under 18 år, kan du bo og spise gratis på Svendborg Søfartsskole, hvis du har mere end 75 minutters transporttid til skolen med det offentlige transportsystem. Hvis du er over 18 år, kan du – i det omfang der er plads på skolen og skolen vurderer, at du er berettiget til dette – bo mod en betaling på 2.687 kr. pr. måned (takst i 2024).


Hvis der ikke er plads på skolen, og du derfor er nødsaget til at bo i byen, f.eks. på et af Svendborgs kollegier, så kan du få et tilskud på 87 kr. pr. dag til kost og logi (takst i 2024), indtil du fylder 18 år. For unge over 18 år findes der kollegier og private udlejere, hos hvem det er muligt at finde ledige værelser og lejligheder.

Livet på skolen

Svendborg Søfartsskole er en kostskole. Det betyder bl.a., at vi har ansat køkkenpersonale, som tilbereder mad til vores elever efter de gældende kostanbefalinger. Hvis du bor på skolen, er måltiderne inkluderet i din betaling for kost og logi. Hvis du ikke bor på skolen, har du mulighed for at tilkøbe frokost og andre måltider på månedsbasis. 

Vi arbejder hver dag for et godt socialt miljø på skolen og en høj trivsel for vores elever. Vi har en velfærdsmedarbejder ansat, der holder trivselssamtaler og forventningssamtaler med alle elever. Derudover arrangerer velfærdsmedarbejderen aktiviteter på og uden for skolen, som du kan deltage i, uanset om du bor på skolen eller ej. Der er også en overnattende vagtlærer på skolen, som altid er klar til at hjælpe dig, hvis det er nødvendigt. Vagtlæreren holder bl.a. lektiecafé i hverdagene.

Hvis du bor på skolen, bor du sammen med andre elever på HF-Søfart, men også med elever som er i gang med at uddanne sig til ubefarne og befarne skibsassistenter. Eleverne, der er i gang med uddannelsen til befaren skibsassistent, har allerede været ude at sejle og bringer en erfaring med ind på skolen, som kan inspirere andre. Det er en oplagt mulighed for at få en ny ven – en der måske kan hjælpe med lektier eller anbefale dig et rederi at arbejde for.

For at vores skole skal fungere, har vi naturligvis en række regler, som skal sikre, at alle tager hensyn til hinanden og kan føle sig velkomne.

Vagtordning

Som elev på HF-Søfart indgår du i skolens vagtordning. Formålet med vagtordningen er at forberede dig på den virkelighed, der venter, når du evt. skal ud at gå vagt på et skib efter uddannelsen. Hver uge udarbejder vi en vagtplan der gælder i hverdagene og i de weekender, du tilmelder dig. Vagtplanen gælder for en uge ad gangen og offentliggøres torsdag eftermiddag, gældende fra fredag morgen.

Tilmelding

Tilmeldingen til HF-Søfart foregår elektronisk via optagelse.dk. Find vejledning til tilmeldingen her.

Ansøgningsfristen er 1. marts 2024.

Hvis du har spørgsmål eller evt. ønsker at aftale et besøg hos os, kan du altid henvende dig på info@svesoef.dk eller 62 21 04 84. Eller du kan skrive til studievejleder på VUC, Karin Andersen, på kan@vucfyn.dk. Så hjælper vi dig meget gerne videre. 

Tilmeld dig her.

Er du klar til at sætte kursen mod en fremtid til søs?

Bliv elev

Imagetext