SøsikkerhedsKurser

På denne side kan du tilmelde dig vores kurser. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kursus@svesoef.dk 

Læs mere om vores søsikkerheds kurser

Indhold, Grundlæggende søsikkerhed

Indholdet i "Grundlæggende søsikkerhedskursus" er som minimum, at kursisten opnår færdigheder som er nødvendige for at overleve til søs. Kursisten skal kunne handle hensigtsmæssigt og forsvarligt ved opdagelse af ulykker og have kendskab til personlig sikkerhed og omsorg for menneskeliv og miljø.

Formål

Formålet med kurset, er at give kursisten de fornødne kompetencer jf. STCW konventionen tabel A-VI/ 1-1, 1-3 og 1-4.

Indhold, betjening af redningsbåde, -flåde og mand over bord både, bortset fra hurtiggående

Redningsbåde,- flåder og MOB både gennemgås og skal give kursisten færdigheder i de opgaver, pligter og det ansvar, som er anført i STCW konventionens tabel A- VI/2-1.

Forudsætningen

For at kunne deltage i STCW tabel A-VI/2-1 er en gyldig sundhedsattest med påtegnelsen af at være skikket til udkig og have gennemført et kursus i grundlæggende søsikkerhed (STCW tabel A-VI/ 1-1, 1-3 og 1-4)

Formål

Formålet med kurset, er at give kursisten de fornødne kompetencer jf. STCW konventionen tabel A-VI/ 2-1. 

-Grundlæggende søsikkerhedskursus, STCW tabel A- VI/ 1-1, 1-3 og 1-4, 2 dage.

-Betjening af redningsbåde, flåder, MOB-både bortset fra hurtiggående både, STCW tabel A-VI/ 2-1

-Genopfriskning af grundlæggende søsikkerhed/betjening af redningsbåde, flåder mm., STCW tabel A-VI/ 1-1, 2-1, 1 dag. (forudsætningen er at kunne fremvise tidligere og endnu gyldige kursusbeviser)

Kursusoversigt