STCW-kurser

På denne side kan du tilmelde dig vores kurser. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kursus@svesoef.dk 

Læs mere om vores genopfriskningskurser

Genopfriskning for menige ekskl. brandledelse (STCW tabel A-VI/ 1-1,1-2 og 2-1)

Som kursist på dette kursus, vil du få opdateret dine lovpligtige STCW kursusbeviser som menig besætningsmedlem. Ved tilmelding, skal du huske at vedhæfte gyldige kursusbeviser. Vi tilstræber at gøre kurserne så praktiske som muligt. Indholdet og dagens tilrettelæggelselse vil du modtage nærmere om efter tilmelding og før opstart af kurset. I løbet af dagene kommer du igennem den nødvendige teori og en del praktiske øvelser, så du får pudset dine kompetencer af og igen er skarp på overlevelsesteknikker i vandet og brandbekæmpelse. 

Genopfriskning for officerer inkl. brandledelse (STCW tabel A-VI/ 1-1, 1-2, 2-1 og VI/3) 

Som kursist på dette kursus, vil du få opdateret dine lovpligtige STCW kursusbeviser som officer. Ofte kræver det, at du deltager i brandledelse på kurset og derfor kan det tilvælges. Ved tilmelding, skal du huske at vedhæfte endnu gyldige kursusbeviser. Indholdet og dagens tilrettelæggelse vil du modtage nærmere om efter tilmelding og før opstart af kurset. I løbet af dagene kommer du igennem den nødvendige teori og en del praktiske øvelser, så du får pudset dine kompetencer af og igen er skarp på overlevelsesteknikker i vandet, brandbekæmpelse og brandledelse.

Formål

At give kursisterne de påkrævede kursus-kompetencer der skal for de lovplige STCW kurser opretholdes, således de kan forny deres sønæringsbeviser. 

Vi har genopfriskningskurser for menige og officerer. Forskellen er muligheden for at tilvælge brandledelse som officer. Kurserne forløber samtidig og kursisterne er blandet. Vi tilstræber hold af max. 12 kursister. På genopfriskningskurserne blandes menige og officerer, da vi har erfaret at det giver en god mulighed for læring og efterfølgende evaluering mellem øvelserne.

Forudsætning

For at kunne deltage på genopfriskningskursus pr. 1.1.2022, er det påkrævet, at man kan fremvise endnu gyldige kursusbeviser for de kurser du ønsker at deltage på. Disse vedhæftes ved kursustilmeldingen, hvor de håndteres sikkert ellers skal de eftersendes pr. mail (sikker og krypteret mail: kursus@svesoef.dk). Ligeledes skal der kunne fremvises en gyldig sundhedsattest ved ankomstdagen. Hvis der er eller forventes påtegnelser, skal dette meddeles Søfartsskolen før kursets begyndelse på ovenstående mail.

Kursusoversigt