BrandskoleKurser

På denne side kan du tilmelde dig vores kurser. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kursus@svesoef.dk

Læs mere om vores brandskole-kursus

Brandskolekursus

Svendborg Søfartsskole samarbejder med Beredskab Fyn og Søfartsstyrelsen til uddannelse af søfolk i handelsflåden, så de lever op til STCW-konventionen. Brandskolen er godkendt til uddannelse af brandmænd ved Beredskabet. Uddannelse af maritimt personel er både teoretisk og praktisk. Den teoretiske viden skal afprøves ved øvelser ude på øvelsespladsen. På øvelsespladsen og i anlægget afprøves udstyret og metoder under realistiske forhold. Kursisterne skal til enhver tid føle sig trygge ved instruktører, udstyr og materiel. Til alle øvelser følger der en grundig introduktion før øvelsen begynder, og der er altid minimum en instruktør ved kursistens side under øvelsen.

Indhold, grundlæggende brandbekæmpelse i skibe

Følgende vil som minimum blive gennemgået; forbrændingsteori, håndslukkere, røggassens sammensætning, trykluftapparater, klargøring, afprøvningen af sikkerhedsfunktioner og afrigning. Slukning af skibsbrande, redning og eftersøgning af personer i røgfyldte rum.

Indhold, brandledelse i skibe

Følgende vil som minimum blive gennemgået; brandledelsesteori, brandledelseskommunikation og -teknikker, øvelser i brandledelse (teoretisk gennemgang), praktisk udførelse af brandledelse i forskellige scenarier. Hver indsats evalueres efterfølgende med læring for øje. 

Formål

At give kursisterne en uddannelse, der gør at de til enhver tid er i stand til at yde en personsikker og aktiv indsats med henblik på brandslukning på skibe.  

-Grundlæggende brandbekæmpelse, STCW tabel A-VI/1-2, 3 dage.

-Brandledelse i skibe, STCW tabel A-VI/3, 2 dage. 

-Brandbekæmpelse for officerer, STCW tabel A-VI/1-2, VI/3, 5 dage. 

-Genopfriskning af brandbekæmpelse/brandledelse, STCW tabel A-VI/ 1-2, VI/3, 1 dag (forudsætningen er at kunne fremvise tidligere og endnu gyldige kursusbeviser)

Kursusoversigt