Kurser

På denne side kan du tilmelde dig vores kurser eller læse mere om, hvad der generelt gør sig gældende for vores kurser. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kursus@svesoef.dk 

Generelt for kurser

Tilmelding

Tidligere beviser: Ved tilmelding til genopfriskningskurser, skal endnu gyldige STCW- kursusbeviser enten vedhæftes ved kursustilmelding eller medbringes på kursets første dag. Fra 1. januar 2022, er det ikke længere tilstrækkeligt med et dansk gyldigt sønæringsbevis

Privatister

For privatister gælder det, at den fulde kursusafgift skal være betalt inden kursusstart. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte Svendborg Søfartsskole på kursus@svesoef.dk eller 6221 0484 for at få afklaring på, om betalingen er gået igennem.

Mødested/mødetid

Medmindre andet bliver oplyst, gælder følgende: 

  • STCW Brandkurser: Poul Smeds vej 20, 5700 Svendborg, mødetid kl. 08.00
  • STCW Søsikkerhedskurser: Svendborg Søfartsskole, Overgade 6a, 5700 Svendborg, mødetid kl. 08.00 i opholdsstuen.

Parkering

Parkeringspladsen ved skolen deles med aktører omkring skolen og derfor kan pladsen godt være trang.

Kursustilmelding

Du kan tilmelde dig som privatist med egenbetaling eller dit rederi kan gennemføre tilmeldingen. Har du et rederi, der skal betale, skal du oplyse fakturaoplysninger. Tilmeldingen sker via kursusplatform på skolens hjemmeside. Her kan både privatister og rederi bestille kursus til den søfarende. Når tilmeldingen er gået igennem afsendes der en bekræftelse til de e-mailadresser, der er angivet. Vi anbefaler at modtagere på bekræftelsen er; kursisten selv samt evt. HR-afdeling, kursusansvarlig. Der er også mulighed for at angive fakturaoplysninger, så vi sender faktura dertil. 

Kursisten vil via den opgivne mailadresse, modtage kursusinformation 5 dage før kursusstart. Kursisten vil før afslutning af kursus modtage en evalueringsform som vi håber besvares. Så har vi mulighed for rette op på situationen og udvikle kurset. 

Seneste tilmelding/afbud

Ud for det specifikke kursus vil der fremgå dato for seneste tilmelding. Vi forsøger at have en tæt skæringsdato til alle kurser. Nogle gange betyder det, at seneste tilmelding kan ske tre dage før - det vil fremgå af tilmeldingsformen. Der er mulighed for at komme på venteliste, hvis man har mulighed for at komme med kort varsel. 

Afbud modtages indtil en uge/syv dage før kursusstart uden gebyr, enten via mail (kursus@svesoef.dk) eller telefon (Svendborg Søfartsskoles hovednummer: 6121 0484) 

Ved udeblivelse eller afbud på første kursusdag opkræves fuld kursusafgift. Afbryder kursisten selv kurset undervejs eller af anden grund ikke gennemfører kurset, afkræves ligeledes fuld kursusafgift. 

Sundhedsattest/sundhedsbog

Gyldig sundhedsattest/sundhedsbog skal medbringes på kurser på brandskolen samt forevises instruktøren på genopfriskningskursus af søsikkerhedsbeviser.

Påklædning

  • STCW brandskole: Som kursist skal du selv medbringe ikke-brandbar og isolerende underbeklædning f.eks. bomuldskedeldragt eller bomulds-/uldjoggingdragt. Tykke uldsokker i vinterperioden anbefales. Svendborg Brandskole udlåner al nødvendig brandudrustning til brandkurser. På brandskolen er der fælles omklædningsfaciliteter og mulighed for bad. 
  • STCW søsikkerhedskurser: Som kursist skal du medbringe arbejdstøj, der kan bruges under en overlevelsesdragt. På Søfartsskolen er der ikke mulighed for omklædning, vi anbefaler derfor at du møder relativt klar til aktiviteter.

Overnatning/forplejning

Kursusafgiften dækker, ud over kurset, formiddagskaffe, middagsmad og eftermiddagskaffe. Kursister med særlige behov (f.eks. diabetikere, vegetarer o.a.) kan vælge at meddele ønske om særlig kost i god tid før kurset begynder på hovednummeret 6221 0484. Som privatist skal du sørge for hotelbookning og aftensmad. Vi har desværre ikke mulighed for at have kursister overnattende på skolen.

Aflysning

Ved manglende tilslutning til det pågældende kursus eller hvis andre ting gør det nødvendigt, kan Svendborg Søfartsskole eller Svendborg Brandskole aflyse kurset senest en uge før kursusstart.

Ulykkesforsikring

Vi gør opmærksom på, at det er arbejdsgivers ansvar, at ulykkesforsikring er tegnet for hver kursusdeltager.

Ophold på skolen og brandskolen som kursist

Kursisternes ophold på skolen samt på brandskolen, sker under skolens regler. Det betyder bl.a. at det ikke er tilladt at medbring øl/spiritus, at være spirituspåvirket eller på anden måde påvirket af stoffer.