Oplysningspligt

KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DEN DATAANSVARLIGE

Svendborg Søfartsskole, Overgade 6a, 5700 Svendborg, CVR nr.: 64305018 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på telefon nr. +45 6221 0448, e-mail: info@svesoef.dk vedrørende henvendelser om persondata.

VI BEHANDLER FØLGENDE OPLYSNINGER OM DIG

Dit navn, adresse, telefonnummer, mail, uddannelsesbevis/sønæringsbevis, CPR-nr. og sundhedsattest.

FORMÅLENE MED OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler ovenstående alm. Personoplysninger for at kunne imødekomme aftalen for kursusforløbet iht. Databeskyttelsesforordningens art. 6, 1, b. CPR-nr. indsamles og videregives fordi det kræves af Søfartsstyrelsen iht. Databeskyttelsesloven og sundhedsattesten indsamles iht. Bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere.

MODTAGERE ELLER KATEGORIER AF MODTAGERE

Vi videregiver dine oplysninger til myndigheder, herunder Søfartsstyrelsen, uddannelsesinstitutioner og hoteller i forbindelse med dit kursusforløb, hvis overnatning ønskes.

OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger opbevares alene så længe dette er nødvendigt til at opfylde formål, hvortil personoplysningerne er indsamlet.

Vi er forpligtet til at opbevare regnskabsmateriale i 5 år plus indeværende regnskabsår i henhold til bogføringsloven. Her vil oplysninger om dig fremgå som dokumentation. Kursus Certifikater vil blive opbevaret i 5 år.

DINE RETTIGHEDER

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder:

Ret til at få indsigt i dine oplysninger

Ret til at få urigtige oplysninger rettet

I særlige tilfælde at få slettet og begrænset oplysninger

Ret til at gøre indsigelse mod visse behandlinger af oplysninger

Modtage oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse oplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside; www.datatilsynet.dk

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os via ovenstående kontaktoplysninger.

GDPR/DPO

DPO opgaven bliver varetaget af

DeiC

DPO-tjenesten

Asmussens Allé, Byg. 305, 2800 Lyngby, Denmark

Mail: susanne.groth@deic.dk

Tlf: (+45) 35 88 82 02

CVR: 30060946

EAN: 5798000430723

CYY07512
CYY07497

Kontakt

Facebook

Svendborg Søfartsskole - Overgade 6 - 5700 Svendborg - info@svesoef.dk - Tlf: +45 6221 0484